Info

ELIIS

Oleme saadaval Eliis infokeskkonnas.

ARNO

Lasteaia järjekord asub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Õppeaasta

2017/2018 õppeaastal keskendume eesti lastekirjandusele

Põhiteema: Armas eesti lastekirjandus (EV 100)

Üldeesmärgid:

  1. Laps omandab projektõppe käigus esmased digipädevused.
  2. Laps jagab oma kogemusi ja teadmisi teiste kaaslaste ja täiskasvanutega.
  3. Õpetaja kasutab õppetegevuste mitmekesistamiseks erinevaid lastekirjanduse liike.

Kuude fookused:

september – laste kuu
oktoober – värvikuu
november – vanade aegade kuu
detsember – raamatukuu
jaanuar – metsakuu
veebruar – perekuu
märts – veekuu
aprill – tehnikakuu
mai, juuni, juuli, august – laste kuu

Päevakava

3-5 aastaste laste päevakava
7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.30 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.30 – 11.45 mängud ja tegevused õues
11.45 – 12.15 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
12.15 - 12.45 lõuna
12.45 - 15.00 ettevalmistused puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 16.00 õhtused planeeritud tegevused ja mäng
16.00 – 16.30 õhtuoode
16.30 – 19.00 vabad mängud ja tegevused
6-7 aastaste laste päevakava
7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.45 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.45 - 12.00 mängud ja tegevused õues
12.00 – 12.30 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
12.30 – 13.00 lõuna
13.00 - 15.00 ettevalmistus puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 16.00 õhtused planeeritud tegevused ja mäng
16.00 – 16.30 õhtuoode
16.30 – 19.00 vabad mängud ja tegevused

Kodukord

Huviringid

Tuleviku Lasteaias on lastel võimalik osaleda erinevates huviringides. Meie koostööpartnerid on:

Toitlustus

Tuleviku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toitlustusteenust pakume Daily kaubamärgi all.

Daily toitlustuse pakutava teenusega lasteaias saab tutvuda siin.

Toitlustustasu päevamaksumus

Lapsed vanuses 3-7 aastat 2,40 EUR/päev

Lapse puudumisest lasteaiast palun teatada rühma hiljemalt sama päeva kella 9-ks. Hilisemal teatamisel arvestatakse puudumist teatamisele järgnevast päevast.

Kõik menüüd on üleval infokeskkonnas ELIIS.

 

 

 

Lisainfo:

Karin Kivimägi

Daily lasteaia toitlustuse juhataja        +372 5307 0708

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.daily.ee

www.facebook.com/DailyEE

Määrused

Tasu

Elukohajärgse kooli määramine Saue vallas

Väljavõte Saue valla kodulehelt:

Saue Vallavalitsus määrab isikule 30. aprilliks elukohajärgse kooli, kuhu on tagatud õppima asumise võimalus 1. septembrist.

Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, siis on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud kooli.

Kui isik asub õppima koolis, mis ei ole Saue Vallavalitsuse poolt määratud tema elukohajärgseks kooliks, siis loetakse alates isiku õppima asumisest valitud koolis see kool isiku elukohajärgseks kooliks (http://sauevald.ee/elukohajargse-kooli-maaramine).