Info

ELIIS

Oleme saadaval Eliis infokeskkonnas.

ARNO

Lasteaia järjekord asub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

Teated

Meie tegemistest leiad rohkem infot Tuleviku Lasteaia Facebooki lehelt. smile

Õppeaasta

2020/2021 õppeaasta põhiteema: Uusi teadmisi me saame, ise põnevalt neid loome

Märksõnad: digivahendid, lapsest lähtumine, õpikeskkond, projektõpe, õuesõpe

Üldeesmärgid:

  1. Laps omandab uusi teadmisi projektõppe käigus, kasutades sobivaid digivahendeid.
  2. Õpikeskkond toetab lapse igakülgset arengut.

Päevakava

3-6 aastaste laste päevakava

7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.30 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.30 – 11.45 mängud ja tegevused õues
11.45 – 12.15 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
12.15 – 12.45 lõuna
12.45 – 15.00 ettevalmistused puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 15:45 õhtused planeeritud tegevused ja mäng
15.45 – 16.15 õhtuoode
16.15 – 19.00 vabad mängud ja tegevused, kojuminek

6-7aastaste laste päevakava

7.00 - 8.30 saabumine lasteaeda, hommikused tegevused ja mäng
8.30 - 9.00 hommikusöök
9.00 - 10.45 hommikuring, planeeritud tegevused ja mäng
10.45 - 12.30 mängud ja tegevused õues
12.30 – 13.00 tuppa tulek ja ettevalmistused lõunaeineks
13.00 – 13.30 lõuna
13.30 - 15.00 ettevalmistus puhkeajaks; puhkeaeg
15.00 – 15:45 õhtused planeeritud tegevused ja mäng 
15.45 – 16.15 õhtuoode 
16.15 – 19.00 vabad mängud ja tegevused, kojuminek

Toitlustus

Tuleviku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toitlustusteenust pakume Daily kaubamärgi all.

Daily toitlustuse pakutava teenusega lasteaias saab tutvuda siin.

Toitlustustasu päevamaksumus

Lapsed vanuses 3-7 aastat 2,20 EUR/päev

Lapse puudumisest lasteaiast palun teatada rühma hiljemalt sama päeva kella 9-ks. Hilisemal teatamisel arvestatakse puudumist teatamisele järgnevast päevast.

Kõik menüüd on üleval infokeskkonnas ELIIS.

 

 

 

Lisainfo:

Leili Neemre

Daily lasteaia toitlustuse juhataja        +372 5307 0708

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.daily.ee

www.facebook.com/DailyEE

Määrused

Elukohajärgse kooli määramine Saue vallas

Väljavõte Saue valla kodulehelt:

Saue Vallavalitsus määrab isikule 30. aprilliks elukohajärgse kooli, kuhu on tagatud õppima asumise võimalus 1. septembrist.

Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, siis on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud kooli.

Kui isik asub õppima koolis, mis ei ole Saue Vallavalitsuse poolt määratud tema elukohajärgseks kooliks, siis loetakse alates isiku õppima asumisest valitud koolis see kool isiku elukohajärgseks kooliks (http://sauevald.ee/elukohajargse-kooli-maaramine).