Lasteaiast

Tuleviku Lasteaed asub aadressil Tuleviku 3. Laagri alevik, Saue vald. Hoone on ehitatud 1975. aastal, kuid renoveeriti ja kohandati lasteaia tarbeks 2013. aastal. Lapsed tulid lasteaeda 15. oktoobril 2013. aastal.

Tuleviku Lasteaia laulu „Tulevik on tore“ autoriks on Katrin Mandel.

Lasteaias on kuus aiarühma lastele vanuses 3 – 7 aastat. Rühmade nimed tulenevad lasteaia nimest:

Tähetargad, Unistajad, Leiutajad, Ehakiired, Virmalised, Imelised, Kosmos (saal).

Lasteaia laul

TULEVIKU LAUL

Autor: Katrin Mandel

TÄHETARGAD, UNISTAJAD, LEIUTAJAD
EHAKIIRED, VIRMALISED, IMELISED.
TUJU KÕIGIL RÕÕMSAKS TEEB,
KOSMOSES KUI KOHTUME.

REF: TULEVIK ON TORE. TULEVIK ON HEA.
SIIA IKKA RÕÕMSALT TULEN.
SEE ON MU LASTEAED NII ARMAS JA HEA.

SÖÖME, SIIS MÄNGIME JA PUHKAME.
LAULAME, TANTSIME JA VÕIMLEME.
TUJU KÕIGIL RÕÕMSAKS TEEB,
KOSMOSES, KUI KOHTUME.

REF: TULEVIK ON TORE.........

ÕPETAJAD AITAVAD JA PAITAVAD,
SÕBRALIKUD OLLA KÕIK SIIN TAIPAVAD.
TUJU KÕIGIL RÕÕMSAKS TEEB,
KOSMOSES, KUI KOHTUME.


REF: TULEVIK ON TORE.........

Meie meedias

Laagri koolieelikute spordipäeva rändkarika viis koju Nõlvaku lasteaed

Traditsiooniline Laagri lasteaedade koolieelikute spordipäev toimus sel aastal hajutatult. Tuleviku Lasteaia koolieelikud olid väga tublid ning tõid mitmed medalid koju. Saime Nõlvaku Lasteaiaga võrdselt medaleid, kuid karika viis koju Nõlvaku Lasteaed, sest neil oli rohkem hõbemedaleid. :) Oleme rõõmsad, et saime sportida, lustida ja end proovile panna. Lähemalt saab sellest päevast ja tulemustest lugeda Saue Valduri numbrist 12 (84) lk 8 SIIT.

Ühise staadionipeo alternatiivina korraldati tantsupidu igas lasteaias eraldi

Iga-aastase traditsioonilise lasteaedade tantsupeo asemel tantsis iga lasteaed eraldi. Sellest saab lähemalt lugeda Saue Valduri numbrist 11 (83) lk 10 SIIT

Tuleviku Lasteaia pere tegi südamele liikudes pai

Südamekuul toimus meie lasteaia tervisemeeskonna eestvedamisel nii personali kui perede seas väljakutse rohkem liikuda. Sellest saab lugeda Saue Valdurist nr 10 (82) lk 8 SIIT.

Laagris seigeldi nutikalt

Septembris korraldas Tuleviku Lasteaed koostöös teiste Laagri piirkonna lasteaedadega Mihklipäeva nutiseikluse. Sellest saab lähemalt lugeda Saue Valduri numbrist 19 (67) lk 9 SIIT.

Kuidas panna koolieelik idusid sööma?

Tuleviku Lasteaias viidi läbi "Meelte kooli" piloteerimine. Lähemalt saab lugeda Saue Valdurist nr 5 (53) lk 7 SIIT.

150 osalejat nutiseikles Laagris

30. aprillil toimus Laagri alevikus Tuleviku Lasteaia korraldatud Nutiseiklus, millest saab lähemalt lugeda Saue Valduri 2019 maikuu numbrist lk 14 SIIT

Saue valla haridusjuhid külastasid maikuus Inglismaa haridusasutusi
Täpsemalt loe, millest kirjutab Tuleviku Lasteaia direktor Maiki Vanahans, Saue valla juunikuu numbrist (lk 6).
Tuleviku lasteaed väärtustab tervislikke eluviise
Tervislikud eluviisid saavad alguse lapsepõlvest. Lapsi ümbritsevate täiskasvanute suurimaks väljakutseks ja vastutuseks on märgata, hoolida ja toetada lapse igakülgset arengut.

Eelkooliealised lapsed veedavad suure osa päevast lasteaias, kus nende tervislike hoiakute kujundamise ja edendamise toetajaks vanemate kõrval on lasteaia personal. Koolieelses eas kujunenud tervisekäitumine ja positiivsed harjumused panevad aluse kogu eluks ja muutuvad täiskasvanueas argielu loomupäraseks osaks. Just seepärast liitus Tuleviku lasteaed 2016. aastal tervist edendavate lasteaedade (TEL) ja 2017. aasta alguses ka tervist edendavate töö- kohtade (TET) võrgustikuga, et teadvustada isikliku eeskuju tähtsust lapse arengus. Tervisetegevusi läbi viies oleme keskendunud laste ja töötajate tervislike hoiakute kujundamisele ning säilitamisele. Sel õppeaastal oleme Tuleviku lasteaias pööranud erilist tähelepanu erinevate ametite tutvustamisele. Meil on olnud mere-, kodumaa-, teatri- ja muusikakuu. Oleme tutvunud näiteks kapteni, näitleja, giidi ja paljude muude ametitega. Lapsed on õppeaasta jooksul kü- lastanud Tallinna teletorni, riigikogu, erinevaid muuseume jne. Kuna aprillis tähistatakse südamenädalat, siis keskendusime terve kuu vältel terviseteemadele: toitumine, liikumine, emotsionaalne heaolu, esmaabi. Ka maikuus jätkame samal lainel – siis on fookuses õuesõpe ja matkamine. Aprill – südamekuu Aprillis kogunesid kõik väiksed ja suured iga nädala algul saali, et liikumisõpetaja Meelise juhendamisel raputada kontidest nädalavahetuse väsimus ja oma südame heaks võimelda. Hommikuringides rääkisime tervislikust toitumisest, hügieenist, harjutasime hädaabinumbrile helistamist ja haavade sidumist. Isetegemise rõõmu pakkus iganädalane terviseamps: tervislikud salatid ja smuutid. Loomulikult maitsesid need palju paremini kui poest ostetud. Tervislike tegevuste jäädvustamiseks said lapsed endale tervisepassi. Kodus täidetud passidest korraldas iga rühm näituse. Lisaks koostasid lapsed rühmaõpetajate juhendamisel oma tervisepüramiidi. Suur rõõm oli tervisekuul kaasata meie ametite aasta tähistamisse lapsevanemaid. Lapsevanemad, kelle amet on seotud mingil määral tervise valdkonnaga, tutvustasid oma elukutset lapse rühmakaaslastele. Näiteks unistajad said teadmisi tervislikust mudast. Ehakiired õppisid Mia Lovise isa Jevgeni juhendamisel elustamist ja esmaabivõtteid. Tervisekuu sai koos lapsevanematega suursuguse lõpu 26. aprillil, kui toimus suur liikumisõhtu, mis pakkus võistlus- ja liikumisrõõmu kogu perele. Mõõtu tuli võtta nuputamises, hularõnga keerutamises, täpsusvisetes ja hüppenööriga hüppamises. Lisaks värskes õhus liikumisele said osalejad palju positiivseid emotsioone, puna palgele ning kõiki sportlasi turgutati pärast raja läbimist terviseampsuga. Akadeemia vanematele Kuna füüsiline ja vaimne tervis on omavahel jagamatult seotud, alustas eelmise aasta sügisel meie lasteaias tegevust vanemaid kasvatusküsimustes nõustav ja toetav programm „Tuleviku akadeemia”. Akadeemia lektoriteks oleme kutsunud oma ala spetsialistid Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest, MTÜ-st Hooling, Eesti Lastevanemate Liidust. Samuti oleme teinud koostööd Nõlvaku lasteaia logopeedi Kadri Toomiga. Kõnelenud oleme näiteks teemadel, kuidas toetada last tugevate tunnetega hakkamasaamisel, kuidas seada piire nii, et need toimiks ja võimaldaks vastastikust hoolivust, kuidas lapsevanemate endi heaolu mõjutab nende suhteid oma lastega. Tervis on meie endi teha, kuid õigete valikute tegemiseks peab lapsel olema piisavalt teadmisi ja kogemusi ning seetõttu oleme Tuleviku lasteaia peredele tänulikud, et nad on oma lastele eeskujuks ja meile headeks koostööpartneriteks laste tervist väärtustavate hoiakute kujundamisel.

Katrin Tiivas, Tuleviku Lasteaia Ehakiirte rühma õpetaja

Kerli Stein, Tuleviku Lasteaia õppealajuhataja

Artikkel ilmus Saue valla ajalehes Koduvald 2017. aasta mais. Artikkel on leitav siit: Tuleviku Lasteaed väärtustab tervislikke eluviise
Artikkel Tuleviku Lasteaia sünnipäevast 14.10.2016
14. oktoobri hommikul kihas Tuleviku Lasteaed nagu sipelgapesa. Oh ei, tegemist polnud kolletamispäevale, sügise harjale pühendatud karnevali ega karupoeg Puhhi sünnipäevaga. Silmata võis hoopis kapteneid, madruseid, piraate, ringi hõljus isegi meduus. Kuna 2016. aasta on merekultuuriaasta, otsustasime Tuleviku Lasteaia kolmandat sünnipäeva tähistada just mereteemalisena. Ehkki tegutseme selle nime all esimest aastat, loeme oma asutamisajaks 15. oktoobrit 2012, mil avas uksed Nõlvaku Lasteaia Tuleviku filiaal.

Lastele põneva peo korraldamiseks ei piisa ju lihtsalt vahvatest kostüümidest, sünnipäevalaulust ja maitsvast tordist. Muusikaõpetaja Kerli ja logopeed Kerstiga nõu pidades jõudsime tõdemuseni, et lapsed peaksid peol aktiivselt osalema - nii küpseski idee korraldada kogu maja hõlmav aaretejaht. Läbi aegade on ju merele mindud põnevuse otsimiseks ja enda proovile panekuks.

Eesmärk oli parajalt väljakutsuv ja ega algul veel teadnudki, millega see kõik lõpeb… Reede hommikul jõudsid ettevalmistused haripunkti ja pidu võis alata. Kosmos, nii kutsutakse meie saali, muutus sel korral rannaks, kust ei puudunud isegi purjekas. „Merekarud“ laulsid Tuleviku laulu, kuulasid direktor Maiki esitatud mereteemalist luuletust ja soovisid meremeeste tervitusega lasteaiale õnne. Laste suust kõlas hüüd ahhoi-ahhoi-ahhoi rõõmsalt, justkui oleks kaugelt rännakult kodusadamasse jõutud, eks olegi lasteaed justkui teine kodu, kus alati tulijat oodatakse.

Peale laulumängu „Tule mängima“ sai iga rühm kaardi, millel sel korral saarte ja merede asemel lasteaia plaan. Vihjete ja piltide järgi tuli leida peidetud pusletükid, et neist oma aardekirstu pilt kokku panna. Segaduse tekitamiseks vahetasime rühmade kirstud ära nii, et ka õpetajad ei teadnud, millist kirstu tegelikult otsitakse. Retkel hakkama saamiseks tuli teha koostööd, olla tähelepanelik, kuid teada ka rühmade nimesid ja maskotte. Mõned vihjed, nagu naabrid kutsuvad külla, tekitasid pisut segadust, kuid õige suuna näitasid kätte vihjetel ja rühmade ustel olevad kalad, kuid kui kiirustades neid eriti aega tähele panna polnudki, siis aitasid kiired jalad, mis muud kui tuldud teed tagasi. Lugemisoskuseta oleks aardeotsija hätta jäänud, seetõttu aitasid nooremate rühmade - Unistajate, Virmaliste ja Tähetarkade aareteotsijaid õpetajad. Koolieelikud - Imelised, Ehakiired ja Leiutajad, kel lugemine juba selgem, olid nii kiired, et nendega oli raske sammu pidada. Kohati oli hasart nii suur, et unustati, mida tegelikult otsitakse ja pilti tuli uuesti vaadata. Maja kõige väiksematel, alles lasteaia teed alustanud Unistajatel võttis aardeotsimine teistest pisut kauem aega, sest igas rühmas leidus palju põnevaid asju, millega oli vaja mängida.

Aardekirstud leiti saalist kiiresti üles, algul jäid silma muidugi teiste rühmade omad. Otsimisega oldi nii ametis, et teistele peidukohta ette näidata polnud kellelgi mahti. Aare käes, vaadati saak üle. Rahulolevad pilgud reetsid, et otsimine oli end ära tasunud.

Enne rühmadesse minekut laulsime kõik koos veel lasteaiale mõned sünnipäevalaulud ja tantsisime. Lõbus pidu lõppes rühmas omavalmistatud tordi söömisega ja aarde jagamisega. Iga laps sai kingiks kullaläikese šokolaadimedali.

Aitäh lastele, vanematele ja kõigile õpetajatele toreda peo eest!

Katrin Tiivas, Tuleviku Lasteaia õpetaja

Artikkel ilmus Saue valla ajalehes Koduvald 2016. aasta novembris. Artikkel on leitav siit: Tuleviku Lasteaed tähistas kolmandat sünnipäeva

Personal

Evi Nuka, Piret Kahu, Imbi Paulin, Ere Mägi, Inna Kuusk, Eda Markov, Livia Jakobson, Avely Heinloo, Kristel Väär, Sigrid Kallaste, Merle Tuul, Marje Lillenberg, Helina Väin, Moonika Ereline, Kristel Sikk, Kadi Männikust, Laura Jaaniste, Mailiis Andresson, Helen-Sigrid Brauer, Anna-Stiina Tampel, Kristi Laas, Kerli Mitt, Kersti Pruul, Ene Männik, Katrin Larm ja Maiki Vanahans.

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Hoolekogu koosseisu kuuluvad lastevanemate esindajad igast rühmast, õpetajate esindaja ning vallavalitsuse esindaja.

Hoolekogu:

  1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Saue Vallavalitsuse 4. oktoobri 2023 korraldusega nr 917 on kinnitatud Tuleviku Lasteaia hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastaks:

Mihkel Lukk - Imeliste rühma esindaja
Raido Kivinurm - Tähetarkade rühma esindaja
Linda Bauvald - Unistajate rühma esindaja
Jekaterina Ilo - Leiutajate rühma esindaja
Helen Lill - Ehakiirte rühma esindaja
Carmen Kivisild - Virmaliste rühma esindaja
Moonika Ereline - õpetajate esindaja
Birgit Tammjõe-Tulp - vallavalitsuse esindaja

DOKUMENDID

Põhimäärus

Andmekaitsetingimused

Arengukava

Kodukord

Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendid

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.  

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Alates 01.09.2017 jõustunud uue seadusemuudatuse kohaselt teostab õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning korraldab järelvalvet  Haridus- ja Teadusministeerium.

Välishindamisosakonna asejuhata on Hille Voolaid, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 73 50 109. Harjumaa piirkonna ekspert on Kaidi Maask, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 7350165; 56876407.

Projektid

Tuleviku Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 2016. aasta detsembrist. TEL võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas. Allikas: www.terviseinfo.ee

Tervist edendava lasteaia põhimõtete ja tegevusvaldkondadega saad põhjalikumalt tutvuda siin.

Tulevku Lasteaed osales HITSA Progetiigri 2017 ja 2020 seadmete taotlusvoorudes.

 

Tuleviku Lasteaed osales KIKi projektis 2018. aastal, mille käigus said kõik rühmad osaleda Muraste looduskooli õppeprogrammides.

Tuleviku Lasteaia Virmaliste rühm rakendab õppe- ja kasvatustegevustes õppeprogrammi Samm-sammult

Tegemist on tõenduspõhise programmiga, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut, õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile. Lähemalt saab programmist lugeda leheküljelt Samm-sammult.

Tuleviku Lasteaia Ehakiirte rühm osaleb loodusprojektis "Tere, Kevad!". Projekti eesmärgiks on ärgitada lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke. Täpsemalt saate Ehakiirte rühma loodusvaatlustel hoida silma peal leheküljel Tere, Kevad! 2017

EV 100 ühiskingitus "Igal lapsel oma pill", on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

Tuleviku Lasteaed seotas projekti käigus kaks Orffi pilli - sopran ksülofoni ja alt ksülofoni.

Tuleviku Lasteaia koostööpartner on "Ehe ja Ehtne käsitööpood", kelle vineerijääke saavad meie lapsed meisterdamisel kasutada.